GIẢM 21%
Bộ bát tràng gốm nâu khắc hoa cúc cổ kẻ chỉBộ bát tràng gốm nâu khắc hoa cúc cổ kẻ chỉ
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 340,000 đ
GIẢM 23%
Bộ ấm chén tích hoa mai trắng - men nâu - chỉ đỏ và đầy đủ phụ kiệnBộ ấm chén tích hoa mai trắng - men nâu - chỉ đỏ và đầy đủ phụ kiện
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,200,000 đ
GIẢM 21%
Bộ ấm chén bát tràng Tích Phúc Lộc Thọ chỉ bạcBộ ấm chén bát tràng Tích Phúc Lộc Thọ chỉ bạc
Giá gốc: 600,000 đGiá bán: 500,000 đ
GIẢM 21%
Bộ ấm chén bát tràng Trống đai nâuBộ ấm chén bát tràng Trống đai nâu
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 380,000 đ
GIẢM 23%
Bộ ấm chén bát tràng quai ngang vẽ senBộ ấm chén bát tràng quai ngang vẽ sen
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 320,000 đ
GIẢM 23%
Bộ trà bát tràng dáng bưởi, trúc lâm thất hiền, men lam cổBộ trà bát tràng dáng bưởi, trúc lâm thất hiền, men lam cổ
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 320,000 đ
GIẢM 21%
Bộ ấm chén bát tràng phụ kiện trúc lâm thất hiền bọc đồngBộ ấm chén bát tràng phụ kiện trúc lâm thất hiền bọc đồng
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 580,000 đ
GIẢM 24%
Bộ tích bát tràng trúc lâm thất hiền bọc đồng đầy đủ phụ kiệnBộ tích bát tràng trúc lâm thất hiền bọc đồng đầy đủ phụ kiện
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,250,000 đ
GIẢM 23%
Bộ ấm chén bát tràng Phú quý đào xanh kẻ chỉBộ ấm chén bát tràng Phú quý đào xanh kẻ chỉ
Giá gốc: 460,000 đGiá bán: 439,000 đ
GIẢM 24%
Bộ ấm chén bát tràng Phú quý vàng kimBộ ấm chén bát tràng Phú quý vàng kim
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 599,000 đ
GIẢM 22%
Bộ ấm bán tràng chén dưa vẽ đàoBộ ấm bán tràng chén dưa vẽ đào
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 279,000 đ
GIẢM 22%
Bộ ấm bát tràng chén Hoàng cung vẽ hoaBộ ấm bát tràng chén Hoàng cung vẽ hoa
Giá gốc: 3,200,000 đGiá bán: 290,000 đ
GIẢM 21%
Bộ ấm chén bát tràng Hoàng cung vẽ sen xanhBộ ấm chén bát tràng Hoàng cung vẽ sen xanh
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 289,000 đ
GIẢM 21%
Bộ ấm bát tràng chén Hoa đào kẻ chỉ vàng kimBộ ấm bát tràng chén Hoa đào kẻ chỉ vàng kim
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 339,900 đ
GIẢM 24%
Bộ ấm chén men gấmBộ ấm chén men gấm
Giá gốc: 630,000 đGiá bán: 599,000 đ
GIẢM 21%
Bộ ấm chén bát tràng tích trúc lâm thất hiền bọc đồngBộ ấm chén bát tràng tích trúc lâm thất hiền bọc đồng
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
GIẢM 21%
Bộ ấm chén bát tràng phụ kiện trúc lâm thất hiền chỉ vàng kimBộ ấm chén bát tràng phụ kiện trúc lâm thất hiền chỉ vàng kim
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 320,000 đ
GIẢM 23%
Bộ ấm chén bát tràng khay lá đắp nổi hoa phù dungBộ ấm chén bát tràng khay lá đắp nổi hoa phù dung
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 460,000 đ
GIẢM 21%
Bộ ấm chén bát tràng vung lõm trúc lâm thất hiền chỉ vàng kimBộ ấm chén bát tràng vung lõm trúc lâm thất hiền chỉ vàng kim
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 440,000 đ
GIẢM 22%
Bộ tích bát tràng trúc lâm thất hiền chỉ vàng kim (800ml)Bộ tích bát tràng trúc lâm thất hiền chỉ vàng kim (800ml)
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 650,000 đ
GIẢM 23%
Bộ ấm chén bát tràng vại số 2 chỉ vàng kim đầy đủ phụ kiệnBộ ấm chén bát tràng vại số 2 chỉ vàng kim đầy đủ phụ kiện
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 680,000 đ
GIẢM 22%
Bộ ấm chén bát tràng vại số 2 chỉ vàng kimBộ ấm chén bát tràng vại số 2 chỉ vàng kim
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 440,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận