LỌ-BÌNH HÚT TÀI LỘC - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 27
Lọ sơn mài dáng thuôn màu đỏ vẽ sen vLọ sơn mài dáng thuôn màu đỏ vẽ sen v
Giá gốc: 429,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 25
Lọ sơn mài dáng xoắn vẽ senLọ sơn mài dáng xoắn vẽ sen
Giá gốc: 429,000 đGiá bán: 349,000 đ
GIẢM 28
Lọ sơn mài dáng thuôn vẽ senLọ sơn mài dáng thuôn vẽ sen
Giá gốc: 349,000 đGiá bán: 249,000 đ
GIẢM 30%
Bóng hút tài - hút lộc - vẽ cổ đồ bình an - cao 35cm rộng 30cmBóng hút tài - hút lộc - vẽ cổ đồ bình an - cao 35cm rộng 30cm
Giá gốc: 2,300,000 đGiá bán: 1,850,000 đ
GIẢM 30%
Bóng hút tài - hút lộc - khắc nổi ngũ bát lân - cao 30cm rộng 28cmBóng hút tài - hút lộc - khắc nổi ngũ bát lân - cao 30cm rộng 28cm
Giá gốc: 2,200,000 đGiá bán: 1,900,000 đ
GIẢM 33%
Bình hút tài lộc - khắc nổi kỳ lân - cao 38cm, rộng 35cmBình hút tài lộc - khắc nổi kỳ lân - cao 38cm, rộng 35cm
Giá gốc: 3,500,000 đGiá bán: 2,900,000 đ
GIẢM 30%
Bình hút tài lộc nền vàng vẽ sen dâyBình hút tài lộc nền vàng vẽ sen dây
Giá gốc: 2,800,000 đGiá bán: 2,250,000 đ
GIẢM 30%
Bình bút tài lộc liên hoa nền xanhBình bút tài lộc liên hoa nền xanh
Giá gốc: 3,300,000 đGiá bán: 2,850,000 đ
GIẢM 30%
Bóng hút tài - hút lộc - vẽ sen hạc - cao 35cm rộng 30cmBóng hút tài - hút lộc - vẽ sen hạc - cao 35cm rộng 30cm
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 30%
Bình thu tài hút lộc vẽ chim hoa - cao 35cmBình thu tài hút lộc vẽ chim hoa - cao 35cm
Giá gốc: 2,900,000 đGiá bán: 2,450,000 đ
GIẢM 30%
Bình hút tài lộc Cá Chép Vượt Vũ Môn - men rạn cổ - cao 40cmBình hút tài lộc Cá Chép Vượt Vũ Môn - men rạn cổ - cao 40cm
Giá gốc: 7,500,000 đGiá bán: 6,800,000 đ
GIẢM 30%
Bóng hút tài - hút lộc - vẽ hoa dây men rạn cao 32cm, rộng 30cmBóng hút tài - hút lộc - vẽ hoa dây men rạn cao 32cm, rộng 30cm
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 900,000 đ
GIẢM 35%
Tỏi sơn thủy- cao 64cm,rộng miệng 23cmTỏi sơn thủy- cao 64cm,rộng miệng 23cm
Giá gốc: 2,600,000 đGiá bán: 2,200,000 đ
GIẢM 35%
Bình thu hút tài lộc- vẽ Bát MãBình thu hút tài lộc- vẽ Bát Mã
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,250,000 đ
GIẢM 32%
Lọ cắm hoa dáng củ tỏi - vẽ sơn thủy - cao 44cm,rộng 27cmLọ cắm hoa dáng củ tỏi - vẽ sơn thủy - cao 44cm,rộng 27cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
GIẢM 32%
Lọ cắm hoa miệng tam giác - vẽ sen - cao 11,5cm,rộng 9cmLọ cắm hoa miệng tam giác - vẽ sen - cao 11,5cm,rộng 9cm
Giá gốc: 180,000 đGiá bán: 100,000 đ
GIẢM 32%
Chóe Bát Tràng vẽ chim trĩ, hoa phù dungChóe Bát Tràng vẽ chim trĩ, hoa phù dung
Giá gốc: 3,200,000 đGiá bán: 2,700,000 đ
GIẢM 32%
Bình thu tài hút lộc - vẽ tứ cảnh - men mầu - cao 35cmBình thu tài hút lộc - vẽ tứ cảnh - men mầu - cao 35cm
Giá gốc: 2,800,000 đGiá bán: 2,000,000 đ
GIẢM 30%
Bình sứ phong thủy trường thọ - cao 50cmBình sứ phong thủy trường thọ - cao 50cm
Giá gốc: 4,200,000 đGiá bán: 3,700,000 đ
GIẢM 30%
Bình hút tài lộc khắc hoa dây - cao 30cmBình hút tài lộc khắc hoa dây - cao 30cm
Giá gốc: 2,200,000 đGiá bán: 1,950,000 đ
GIẢM 32%
Bình thu tài hút lộc cao 35 cm vẽ cá chép trông trăngBình thu tài hút lộc cao 35 cm vẽ cá chép trông trăng
Giá gốc: 2,200,000 đGiá bán: 1,850,000 đ
GIẢM 30%
Bình hút tài lộc khắc hoa dây - cao 38cm, rộng 35cmBình hút tài lộc khắc hoa dây - cao 38cm, rộng 35cm
Giá gốc: 3,200,000 đGiá bán: 2,850,000 đ
GIẢM 30%
Bóng hút tài - hút lộc - vẽ thập lục nhi đồ - cao 35cm rộng 30cmBóng hút tài - hút lộc - vẽ thập lục nhi đồ - cao 35cm rộng 30cm
Giá gốc: 2,400,000 đGiá bán: 1,950,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận