BỘ ĐỒ THỜ GIA TIÊN - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 30%
Bát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 22cmBát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 22cm
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 3,800,000 đ
GIẢM 30%
Bát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 25cmBát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 25cm
Giá gốc: 5,200,000 đGiá bán: 4,600,000 đ
GIẢM 30%
Bát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 28cmBát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 28cm
Giá gốc: 6,200,000 đGiá bán: 5,000,000 đ
GIẢM 30%
Bát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 35cmBát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 35cm
Giá gốc: 7,500,000 đGiá bán: 6,200,000 đ
GIẢM 30%
Bát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 40cmBát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 40cm
Giá gốc: 9,200,000 đGiá bán: 8,000,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 40cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 40cm
Giá gốc: 7,200,000 đGiá bán: 6,500,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 30cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 30cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 35 - cao 32 cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 35 - cao 32 cm
Giá gốc: 5,000,000 đGiá bán: 4,800,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 27cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 27cm
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,800,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 25Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 25
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,190,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 12 - cao 10 cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 12 - cao 10 cm
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 400,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 22Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 22
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 980,000 đ
GIẢM 25%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 14cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 14cm
Giá gốc: 670,000 đGiá bán: 500,000 đ
GIẢM 38%
Mâm bồng Rồng Phượng - men rạn cổ - đường kính 30 cmMâm bồng Rồng Phượng - men rạn cổ - đường kính 30 cm
Giá gốc: 999,000 đGiá bán: 850,000 đ
GIẢM 38%
Chóe mini Rồng nổi số 5 - men rạn cổ - cao 16 cmChóe mini Rồng nổi số 5 - men rạn cổ - cao 16 cm
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 360,000 đ
GIẢM 38%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 16cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 16cm
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 600,000 đ
GIẢM 32%
Kỷ 3 chén - Rồng đắp nổiKỷ 3 chén - Rồng đắp nổi
Giá gốc: 320,000 đGiá bán: 250,000 đ
GIẢM 28%
Ống hương Rồng nổi - men rạn cổ - cao 19 cm - đường kính 8 cmỐng hương Rồng nổi - men rạn cổ - cao 19 cm - đường kính 8 cm
Giá gốc: 420,000 đGiá bán: 360,000 đ
GIẢM 23%
Ống hương men lam cổ Bát Tràng cao 18cmỐng hương men lam cổ Bát Tràng cao 18cm
Giá gốc: 159,000 đGiá bán: 119,000 đ
GIẢM 27%
Nậm rượu mini Rồng nổi - men rạn cổ - cao 25 cmNậm rượu mini Rồng nổi - men rạn cổ - cao 25 cm
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 399,000 đ
GIẢM 21%
Kỷ 5 chén cuốn thư - men rạn nổiKỷ 5 chén cuốn thư - men rạn nổi
Giá gốc: 399,000 đGiá bán: 299,000 đ
GIẢM 21%
Bát thờ đắp nổi cuốn thư - men rạn cổBát thờ đắp nổi cuốn thư - men rạn cổ
Giá gốc: 75,000 đGiá bán: 60,000 đ
GIẢM 26%
Mâm bồng Rồng Phượng sứ Bát Tràng - men rạn cổ - đường kính 27 cmMâm bồng Rồng Phượng sứ Bát Tràng - men rạn cổ - đường kính 27 cm
Giá gốc: 999,000 đGiá bán: 749,000 đ
GIẢM 25%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 18 - cao 16 cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 18 - cao 16 cm
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 630,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận