035.843.9999
ẤM CHÉN BÁT TRÀNG - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 10%
Bộ gốm tử sa bát tràng vai vuông men rêu bọc đồng, đầy đủ phụ kiệnBộ gốm tử sa bát tràng vai vuông men rêu bọc đồng, đầy đủ phụ kiện
Giá gốc: 2,100,000 đGiá bán: 1,900,000 đ
GIẢM 23%
Bộ ấm chén bát tràng ngàn hoa sao vàng đầy đủ phụ kiệnBộ ấm chén bát tràng ngàn hoa sao vàng đầy đủ phụ kiện
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 950,000 đ
GIẢM 22%
Bộ trà bát tràng Camellia vẽ senBộ trà bát tràng Camellia vẽ sen
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 350,000 đ
GIẢM 23%
Bộ trà bát tràng dáng bưởi cành, men trắng chỉ vàng kim vẽ senBộ trà bát tràng dáng bưởi cành, men trắng chỉ vàng kim vẽ sen
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 700,000 đ
GIẢM 21%
Bộ trà bát tràng dáng bưởi cành, men trắng chỉ vàng kimBộ trà bát tràng dáng bưởi cành, men trắng chỉ vàng kim
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 700,000 đ
GIẢM 24%
Bộ trà bát tràng Camellia hoa kimBộ trà bát tràng Camellia hoa kim
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 350,000 đ
GIẢM 23%
Bộ trà Camellia vẽ sen vàng kimBộ trà Camellia vẽ sen vàng kim
Giá gốc: 730,000 đGiá bán: 699,000 đ
GIẢM 24%
Bộ trà Camellia men kemBộ trà Camellia men kem
Giá gốc: 380,000 đGiá bán: 349,000 đ
GIẢM 21%
Bộ trà bát tràng Camellia số 2 vẽ sen Giá: 290Bộ trà bát tràng Camellia số 2 vẽ sen Giá: 290
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 290,000 đ
GIẢM 23%
Bộ bát tràng ngọn lửa vẽ anh đàoBộ bát tràng ngọn lửa vẽ anh đào
Giá gốc: 380,000 đGiá bán: 339,000 đ
GIẢM 21%
Bộ bát tràng gốm nâu khắc hoa cúc cổ kẻ chỉBộ bát tràng gốm nâu khắc hoa cúc cổ kẻ chỉ
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 340,000 đ
GIẢM 10%
Bộ ấm chén bát tràng Tích Phúc Lộc Thọ chỉ bạcBộ ấm chén bát tràng Tích Phúc Lộc Thọ chỉ bạc
Giá gốc: 600,000 đGiá bán: 540,000 đ
GIẢM 10%
Bộ ấm chén bát tràng Trống đai nâuBộ ấm chén bát tràng Trống đai nâu
Giá gốc: 600,000 đGiá bán: 540,000 đ
GIẢM 23%
Bộ trà bát tràng dáng bưởi, trúc lâm thất hiền, men lam cổBộ trà bát tràng dáng bưởi, trúc lâm thất hiền, men lam cổ
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 320,000 đ
GIẢM 21%
Bộ ấm chén bát tràng phụ kiện trúc lâm thất hiền bọc đồngBộ ấm chén bát tràng phụ kiện trúc lâm thất hiền bọc đồng
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 580,000 đ
GIẢM 12%
Bộ ấm chén bát tràng Phú quý vàng kimBộ ấm chén bát tràng Phú quý vàng kim
Giá gốc: 780,000 đGiá bán: 686,000 đ
GIẢM 22%
Bộ ấm bát tràng chén Hoàng cung vẽ hoaBộ ấm bát tràng chén Hoàng cung vẽ hoa
Giá gốc: 3,200,000 đGiá bán: 290,000 đ
GIẢM 21%
Bộ ấm chén bát tràng Hoàng cung vẽ sen xanhBộ ấm chén bát tràng Hoàng cung vẽ sen xanh
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 289,000 đ
GIẢM 15%
Bộ ấm chén men gấmBộ ấm chén men gấm
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 765,000 đ
GIẢM 21%
Bộ ấm chén bát tràng phụ kiện trúc lâm thất hiền chỉ vàng kimBộ ấm chén bát tràng phụ kiện trúc lâm thất hiền chỉ vàng kim
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 320,000 đ
GIẢM 15%
Bộ ấm chén bát tràng khay lá đắp nổi hoa phù dungBộ ấm chén bát tràng khay lá đắp nổi hoa phù dung
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 553,000 đ
GIẢM 21%
Bộ ấm chén bát tràng vung lõm trúc lâm thất hiền chỉ vàng kimBộ ấm chén bát tràng vung lõm trúc lâm thất hiền chỉ vàng kim
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 440,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận