035.843.9999
RỒNG-PHƯỢNG-NGHÊ PHONG THỦY - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 5%
Rồng Chầu Mặt Nguyệt Gốm Đất Đỏ dài 1m25Rồng Chầu Mặt Nguyệt Gốm Đất Đỏ dài 1m25
Giá gốc: 8,500,000 đGiá bán: 8,075,000 đ
GIẢM 20%
Rồng sứ Vàng Bóng dài 1m4Rồng sứ Vàng Bóng dài 1m4
Giá gốc: 5,800,000 đGiá bán: 4,640,000 đ
GIẢM 10%
Rồng sứ Vàng Bóng dài 1m8Rồng sứ Vàng Bóng dài 1m8
Giá gốc: 6,000,000 đGiá bán: 5,400,000 đ
GIẢM 15%
Rồng Ngược - Vàng bóng - 60cmRồng Ngược - Vàng bóng - 60cm
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 255,000 đ
GIẢM 20%
Rồng Ngược - Vàng bóng - 55cmRồng Ngược - Vàng bóng - 55cm
Giá gốc: 250,000 đGiá bán: 200,000 đ
GIẢM 20%
Rồng Gốm 0.3m - Đỏ gốm - TYC 604Rồng Gốm 0.3m - Đỏ gốm - TYC 604
Giá gốc: 220,000 đGiá bán: 176,000 đ
GIẢM 32%
Rồng Gốm 0.55m - Đỏ gốm - TYC 602Rồng Gốm 0.55m - Đỏ gốm - TYC 602
Giá gốc: 280,000 đGiá bán: 225,000 đ
GIẢM 30%
Mặt Nguyệt Rạn - Rạn cổ - THC 630Mặt Nguyệt Rạn - Rạn cổ - THC 630
Giá gốc: 916,000 đGiá bán: 825,000 đ
GIẢM 27%
Mặt Nguyệt 0.8m - Đỏ gốm - TYC 605Mặt Nguyệt 0.8m - Đỏ gốm - TYC 605
Giá gốc: 380,000 đGiá bán: 330,000 đ
GIẢM 27%
Rồng Rạn 0.9m - Rạn cổ - THC 613Rồng Rạn 0.9m - Rạn cổ - THC 613
Giá gốc: 3,600,000 đGiá bán: 3,000,000 đ
GIẢM 20%
Rồng Ngược - Vàng bóng - 50cm - THC 609Rồng Ngược - Vàng bóng - 50cm - THC 609
Giá gốc: 190,000 đGiá bán: 152,000 đ
GIẢM 20%
Rồng Mini - Vàng bóng - 30 cm - THC 608Rồng Mini - Vàng bóng - 30 cm - THC 608
Giá gốc: 155,000 đGiá bán: 124,000 đ
GIẢM 15%
Rồng 0.9m - Vàng bóng - THC 602Rồng 0.9m - Vàng bóng - THC 602
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,530,000 đ
GIẢM 10%
Rồng 1.2m - Vàng bóng - THC 601Rồng 1.2m - Vàng bóng - THC 601
Giá gốc: 3,600,000 đGiá bán: 3,240,000 đ
GIẢM 25%
Phượng Đại - Xanh ngọc - THC 530Phượng Đại - Xanh ngọc - THC 530
Giá gốc: 19,200,000 đGiá bán: 18,000,000 đ
GIẢM 22%
Nghê Đuôi LửaNghê Đuôi Lửa
Vui lòng liên hệ
GIẢM 24%
Nghê Bát Hoa - Xanh ngọc - THC 517Nghê Bát Hoa - Xanh ngọc - THC 517
Vui lòng liên hệ
GIẢM 24%
Nghê Cao - Vàng rêu - THC 516Nghê Cao - Vàng rêu - THC 516
Giá gốc: 7,800,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
GIẢM 21%
Nghê Rạn Bé - Rạn cổ - THC 509Nghê Rạn Bé - Rạn cổ - THC 509
Giá gốc: 2,500,000 đGiá bán: 2,200,000 đ
GIẢM 29%
Nghê Rạn Bóng - Rạn cổ - THC 507Nghê Rạn Bóng - Rạn cổ - THC 507
Giá gốc: 13,000,000 đGiá bán: 11,200,000 đ
GIẢM 30%
Nghê Trườn - Rêu cổ - THC 504Nghê Trườn - Rêu cổ - THC 504
Giá gốc: 7,800,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
GIẢM 21%
Nghê Cổ Đuôi Xoè - Rêu cổ - THC 503Nghê Cổ Đuôi Xoè - Rêu cổ - THC 503
Vui lòng liên hệ
GIẢM 21%
Nghê Cổ Đuôi Cong - Rêu cổ - THC 502Nghê Cổ Đuôi Cong - Rêu cổ - THC 502
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 5,200,000 đ
GIẢM 5%
Nghê Đại Cổ - Rạn cổ cao 1m13Nghê Đại Cổ - Rạn cổ cao 1m13
Giá gốc: 47,000,000 đGiá bán: 44,650,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận