035.843.9999
TƯỢNG TAM ĐA - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 24%
Tượng Tam Đa Tứ Linh Hội Tụ - Cao 85cm, rộng 35cmTượng Tam Đa Tứ Linh Hội Tụ - Cao 85cm, rộng 35cm
Giá gốc: 12,499,000 đGiá bán: 12,000,000 đ
GIẢM 24%
Tượng Tam Đa Ngũ Phúc - Cao 75cm, rộng 35cmTượng Tam Đa Ngũ Phúc - Cao 75cm, rộng 35cm
Giá gốc: 10,299,000 đGiá bán: 10,000,000 đ
GIẢM 23%
Tượng tam đa no đủ - Men rạnTượng tam đa no đủ - Men rạn
Giá gốc: 1,459,000 đGiá bán: 1,200,000 đ
GIẢM 23%
Tượng tam đa - Cao 54cmTượng tam đa - Cao 54cm
Giá gốc: 3,299,000 đGiá bán: 2,999,000 đ
GIẢM 22%
Tượng tam đa - Cao 60cmTượng tam đa - Cao 60cm
Giá gốc: 3,700,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
GIẢM 22%
Tượng Tam Đa - Cao 50cm, rộng 20Tượng Tam Đa - Cao 50cm, rộng 20
Giá gốc: 2,299,000 đGiá bán: 2,000,000 đ
GIẢM 21%
Tượng tam đa - Cao 40cmTượng tam đa - Cao 40cm
Giá gốc: 1,599,000 đGiá bán: 1,490,000 đ
GIẢM 21%
Tượng Tam Đa - Cao 48cmTượng Tam Đa - Cao 48cm
Giá gốc: 2,389,000 đGiá bán: 1,990,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận