035.843.9999
TƯỢNG VUA QUAN THÁNH - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 32%
Tượng gốm Quan Công Ngự Rồng men rạn cổ Bát Tràng cao 45cm rộng 32cmTượng gốm Quan Công Ngự Rồng men rạn cổ Bát Tràng cao 45cm rộng 32cm
Giá gốc: 3,499,000 đGiá bán: 2,799,000 đ
GIẢM 37%
Tượng gốm sứ Bát Tràng Khổng Minh cao 46 cmTượng gốm sứ Bát Tràng Khổng Minh cao 46 cm
Giá gốc: 2,299,000 đGiá bán: 1,799,000 đ
GIẢM 27%
Tượng gốm sứ Bát Tràng Quan Vũ cao 46 cmTượng gốm sứ Bát Tràng Quan Vũ cao 46 cm
Giá gốc: 4,299,000 đGiá bán: 2,399,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận