035.843.9999
LỌ HOA - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 20%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến lá dừa cao 43cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến lá dừa cao 43cm
Giá gốc: 490,000 đGiá bán: 392,000 đ
GIẢM 20%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến bát giác cao 32cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến bát giác cao 32cm
Giá gốc: 410,000 đGiá bán: 328,000 đ
GIẢM 20%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến dáng lồng chim cao 31cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến dáng lồng chim cao 31cm
Giá gốc: 420,000 đGiá bán: 336,000 đ
GIẢM 20%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến dáng đèn lồng cao 31cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến dáng đèn lồng cao 31cm
Giá gốc: 490,000 đGiá bán: 392,000 đ
GIẢM 20%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh đại dương dáng trụ cao 32cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh đại dương dáng trụ cao 32cm
Giá gốc: 610,000 đGiá bán: 488,000 đ
GIẢM 20%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh dương dáng trụ vuông cao 22cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh dương dáng trụ vuông cao 22cm
Giá gốc: 520,000 đGiá bán: 416,000 đ
GIẢM 15%
Combo 2 lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh rêu dáng trụ vuông cao 32cmCombo 2 lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh rêu dáng trụ vuông cao 32cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 722,000 đ
GIẢM 15%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh biển dáng phích cao 36cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh biển dáng phích cao 36cm
Giá gốc: 590,000 đGiá bán: 490,000 đ
GIẢM 15%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh lục dáng bàn tay phật 35cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh lục dáng bàn tay phật 35cm
Giá gốc: 600,000 đGiá bán: 510,000 đ
GIẢM 10%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh rêu dáng dáng phích cao 40cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh rêu dáng dáng phích cao 40cm
Giá gốc: 1,150,000 đGiá bán: 1,035,000 đ
GIẢM 15%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh rêu dáng giỏ cua khía cao 30cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh rêu dáng giỏ cua khía cao 30cm
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 765,000 đ
GIẢM 15%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh biển dáng giỏ cua khía cao 30cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh biển dáng giỏ cua khía cao 30cm
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 765,000 đ
GIẢM 15%
Combo 2 lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh ngọc dáng vuông cao 30Combo 2 lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh ngọc dáng vuông cao 30
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 552,000 đ
GIẢM 25%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh đen kính dáng vò cao 32cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh đen kính dáng vò cao 32cm
Giá gốc: 580,000 đGiá bán: 435,000 đ
GIẢM 7%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh lơ cao 40CMLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh lơ cao 40CM
Giá gốc: 1,050,000 đGiá bán: 976,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận