035.843.9999
TƯỢNG DI LẶC - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 24%
Tượng Di Lặc Ngồi Kỳ Lân - Men rạn da - màu Xanh ngọc - cao 70cmTượng Di Lặc Ngồi Kỳ Lân - Men rạn da - màu Xanh ngọc - cao 70cm
Giá gốc: 4,799,000 đGiá bán: 4,500,000 đ
GIẢM 24%
Tượng Tam Đa - Men rạn - Cao 100cmTượng Tam Đa - Men rạn - Cao 100cm
Giá gốc: 15,429,000 đGiá bán: 15,000,000 đ
GIẢM 23%
Tượng phật Di Lặc phát lộcTượng phật Di Lặc phát lộc
Giá gốc: 1,799,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 23%
Tượng Di Lặc đứng trên thỏi vàng - men rạn cổ - cao 60 cmTượng Di Lặc đứng trên thỏi vàng - men rạn cổ - cao 60 cm
Giá gốc: 2,369,000 đGiá bán: 1,990,000 đ
GIẢM 22%
Tượng Di Lặc cưỡi cá chép hóa Rồng - men rạn cổ - cao 55 cmTượng Di Lặc cưỡi cá chép hóa Rồng - men rạn cổ - cao 55 cm
Giá gốc: 2,299,000 đGiá bán: 1,990,000 đ
GIẢM 21%
Tượng Di Lặc ngồi cá Chép hóa Rồng - Cao 40 cm - Rộng 60cmTượng Di Lặc ngồi cá Chép hóa Rồng - Cao 40 cm - Rộng 60cm
Giá gốc: 2,369,000 đGiá bán: 1,990,000 đ
GIẢM 21%
Tượng Phúc Lộc Thọ - men rạn cổ - cao 32 cmTượng Phúc Lộc Thọ - men rạn cổ - cao 32 cm
Giá gốc: 999,000 đGiá bán: 850,000 đ
GIẢM 21%
Tượng Di Lặc Gánh Tiền ĐàoTượng Di Lặc Gánh Tiền Đào
Giá gốc: 2,389,000 đGiá bán: 1,990,000 đ
GIẢM 27%
Tượng Di Lặc Long Ly Quy Phượng men rạn cổ Bát TràngTượng Di Lặc Long Ly Quy Phượng men rạn cổ Bát Tràng
Giá gốc: 5,999,000 đGiá bán: 5,559,000 đ
GIẢM 25%
Tượng Di Lạc tài lộc men rạn cổ Bát TràngTượng Di Lạc tài lộc men rạn cổ Bát Tràng
Giá gốc: 3,199,000 đGiá bán: 2,859,000 đ
GIẢM 21%
Tượng Di Lạc Tấn Tài Tấn Lộc men rạn cổ Bát TràngTượng Di Lạc Tấn Tài Tấn Lộc men rạn cổ Bát Tràng
Giá gốc: 3,999,000 đGiá bán: 3,599,000 đ
GIẢM 24%
Tượng Di Lăc cưỡi quạt men rạn cổ Bát TràngTượng Di Lăc cưỡi quạt men rạn cổ Bát Tràng
Giá gốc: 2,990,000 đGiá bán: 2,659,000 đ
GIẢM 27%
Tượng Di lạc chiêu tài men rạn cổ Bát TràngTượng Di lạc chiêu tài men rạn cổ Bát Tràng
Giá gốc: 3,599,000 đGiá bán: 3,099,000 đ
GIẢM 25%
Tượng Di Lạc cầm ngọc trân châu men rạn cổ Bát TràngTượng Di Lạc cầm ngọc trân châu men rạn cổ Bát Tràng
Giá gốc: 3,899,000 đGiá bán: 3,319,000 đ
GIẢM 32%
Tượng Di Lạc ban Phúc Lộc Thọ Bát Tràng men rạn cổTượng Di Lạc ban Phúc Lộc Thọ Bát Tràng men rạn cổ
Giá gốc: 2,459,000 đGiá bán: 1,799,000 đ
GIẢM 40%
Tượng gốm sứ Bát Tràng Di Lặc Hũ Muối để Ban Thờ cao 20 cmTượng gốm sứ Bát Tràng Di Lặc Hũ Muối để Ban Thờ cao 20 cm
Giá gốc: 1,599,000 đGiá bán: 799,000 đ
GIẢM 41%
Tượng sứ Bát Tràng Phật Di Lặc Ngồi Đĩnh Vàng cao 50 cmTượng sứ Bát Tràng Phật Di Lặc Ngồi Đĩnh Vàng cao 50 cm
Giá gốc: 3,599,000 đGiá bán: 2,299,000 đ
GIẢM 35%
Tượng gốm sứ Bát Tràng Di Lặc trường thọ cao 40 cm(Nâu)Tượng gốm sứ Bát Tràng Di Lặc trường thọ cao 40 cm(Nâu)
Giá gốc: 3,299,000 đGiá bán: 1,999,000 đ
GIẢM 24%
Tượng gốm sứ Bát Tràng Di Lặc ngũ phúc cao 46 cm(Nâu)Tượng gốm sứ Bát Tràng Di Lặc ngũ phúc cao 46 cm(Nâu)
Giá gốc: 3,599,000 đGiá bán: 2,299,000 đ
GIẢM 27%
Tượng sứ Bát Tràng Di Lặc ngồi cá chép hóa rồng cao 80 cm(Xanh bộ đội)Tượng sứ Bát Tràng Di Lặc ngồi cá chép hóa rồng cao 80 cm(Xanh bộ đội)
Giá gốc: 6,799,000 đGiá bán: 5,599,000 đ
GIẢM 24%
Tượng gốm sứ Bát Tràng Di Lặc Vượt Biển cao 44 cm(Nâu sậm)Tượng gốm sứ Bát Tràng Di Lặc Vượt Biển cao 44 cm(Nâu sậm)
Giá gốc: 2,299,000 đGiá bán: 1,999,000 đ
GIẢM 23%
Tượng sứ Bát Tràng Phật Di Lặc cưỡi rồng cao 50 cm(Nâu)Tượng sứ Bát Tràng Phật Di Lặc cưỡi rồng cao 50 cm(Nâu)
Giá gốc: 3,599,000 đGiá bán: 2,499,000 đ
GIẢM 35%
Tượng sứ Bát Tràng Phật Di Lặc Phú Quý Vinh Hoa cao 32 cmTượng sứ Bát Tràng Phật Di Lặc Phú Quý Vinh Hoa cao 32 cm
Giá gốc: 2,299,000 đGiá bán: 1,599,000 đ
GIẢM 24%
Tượng gốm sứ Bát Tràng Phật Di Lặc 076 cao 55cmTượng gốm sứ Bát Tràng Phật Di Lặc 076 cao 55cm
Giá gốc: 3,599,000 đGiá bán: 2,099,000 đ
GIẢM 21%
Tượng Phật Di Lạc ban Ngũ phúc Bát Tràng men rạn cổTượng Phật Di Lạc ban Ngũ phúc Bát Tràng men rạn cổ
Giá gốc: 3,569,000 đGiá bán: 1,999,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận