035.843.9999
LỌ TỎI CẮM HOA TRANG TRÍ - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 22
Lọ cắm hoa - vẽ sen - cao 32,5cm, rộng 14cmLọ cắm hoa - vẽ sen - cao 32,5cm, rộng 14cm
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 400,000 đ
GIẢM 25
Lọ sơn mài vẽ cảnh đồng quêLọ sơn mài vẽ cảnh đồng quê
Giá gốc: 2,419,000 đGiá bán: 2,299,000 đ
GIẢM 20
Tỏi sơn mài vẽ hoa sen cao 28Tỏi sơn mài vẽ hoa sen cao 28
Giá gốc: 499,000 đGiá bán: 350,000 đ
GIẢM 30%
Tỏi gốm trung số 4Tỏi gốm trung số 4
Giá gốc: 310,000 đGiá bán: 260,000 đ
GIẢM 35%
Tỏi sen cá -cao64cm,rộng23cmTỏi sen cá -cao64cm,rộng23cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,200,000 đ
GIẢM 35%
Tỳ bà bát tiên quá hải -cao70cm,rộng20cmTỳ bà bát tiên quá hải -cao70cm,rộng20cm
Giá gốc: 3,300,000 đGiá bán: 2,800,000 đ
GIẢM 35%
Tỏi ống bát tiên quá hải - cao70cm , miệng rộng 18cmTỏi ống bát tiên quá hải - cao70cm , miệng rộng 18cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,400,000 đ
GIẢM 35%
Tỏi công hoa -cao55cm,rộng 16cmTỏi công hoa -cao55cm,rộng 16cm
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,100,000 đ
GIẢM 30%
Tỏi công hoa -cao64cm,rộng 23cmTỏi công hoa -cao64cm,rộng 23cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,200,000 đ
GIẢM 30%
Tỏi ống vẽ cá- cao70cm,rộng 18cmTỏi ống vẽ cá- cao70cm,rộng 18cm
Giá gốc: 3,200,000 đGiá bán: 2,800,000 đ
GIẢM 30%
Tỏi tròn công đào - cao 64cm , rộng 23cmTỏi tròn công đào - cao 64cm , rộng 23cm
Giá gốc: 2,350,000 đGiá bán: 1,900,000 đ
GIẢM 30%
Tỏi sơn thủy- cao 58cm,rộng miệng 20cmTỏi sơn thủy- cao 58cm,rộng miệng 20cm
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,600,000 đ
GIẢM 35%
Lọ cắm hoa dáng củ tỏi - vẽ hoa phù dung - cao 44cm,rộng 27cmLọ cắm hoa dáng củ tỏi - vẽ hoa phù dung - cao 44cm,rộng 27cm
Giá gốc: 820,000 đGiá bán: 700,000 đ
GIẢM 30%
Tỏi đắp nổi chim công - men rạn cổ - cao 60cmTỏi đắp nổi chim công - men rạn cổ - cao 60cm
Giá gốc: 3,300,000 đGiá bán: 2,850,000 đ
GIẢM 32%
Tỏi sơn thủy- cao43cm,rộng miệng 17cmTỏi sơn thủy- cao43cm,rộng miệng 17cm
Giá gốc: 830,000 đGiá bán: 700,000 đ
GIẢM 32%
Chai cắm hoa miệng loe - vẽ sen - cao 31cm,rộng 8cmChai cắm hoa miệng loe - vẽ sen - cao 31cm,rộng 8cm
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 270,000 đ
GIẢM 30%
Lọ cắm hoa dáng đu đủ - vẽ hồng tú cầu - cao 39cm,rộng 22cmLọ cắm hoa dáng đu đủ - vẽ hồng tú cầu - cao 39cm,rộng 22cm
Giá gốc: 480,000 đGiá bán: 450,000 đ
GIẢM 35%
Lọ cắm hoa dáng se điếu - vẽ sen - cao 32cm,rộng 16cmLọ cắm hoa dáng se điếu - vẽ sen - cao 32cm,rộng 16cm
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 400,000 đ
GIẢM 35%
Lọ cắm hoa dáng củ tỏi - vẽ sen - cao 44cm,Lọ cắm hoa dáng củ tỏi - vẽ sen - cao 44cm,
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 700,000 đ
GIẢM 35%
Tỏi đắp nổi chim công - men rạn cổ - cao cấp - đường kính 38 cm cao 60cmTỏi đắp nổi chim công - men rạn cổ - cao cấp - đường kính 38 cm cao 60cm
Giá gốc: 8,200,000 đGiá bán: 7,500,000 đ
GIẢM 30%
Lọ cắm hoa dáng củ tỏi - vẽ sen - cao 56cm,rộng 34cmLọ cắm hoa dáng củ tỏi - vẽ sen - cao 56cm,rộng 34cm
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,000,000 đ
GIẢM 30%
Lọ cắm hoa dáng đu đủ - vẽ hồng tú cầu - cao 35cm,rộng 20cmLọ cắm hoa dáng đu đủ - vẽ hồng tú cầu - cao 35cm,rộng 20cm
Giá gốc: 520,000 đGiá bán: 470,000 đ
GIẢM 38%
Lọ cắm hoa dáng củ tỏi - vẽ sen - cao 34cm,rộng 22cmLọ cắm hoa dáng củ tỏi - vẽ sen - cao 34cm,rộng 22cm
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 450,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận