035.843.9999
GẠCH THÔNG GIÓ - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 20%
Gạch thông gió Gốm chữ Thọ tròn - Đường Kính 50cmGạch thông gió Gốm chữ Thọ tròn - Đường Kính 50cm
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 640,000 đ
GIẢM 20%
Gạch thông gió Gốm chữ Thọ tròn - Đường Kính 60cmGạch thông gió Gốm chữ Thọ tròn - Đường Kính 60cm
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,440,000 đ
GIẢM 30%
Gạch thông gió Gốm chữ Thọ tròn - Đường Kính 80cmGạch thông gió Gốm chữ Thọ tròn - Đường Kính 80cm
Giá gốc: 5,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
GIẢM 20%
Gạch thông gió Gốm chữ Thọ tròn - Đường Kính 1mGạch thông gió Gốm chữ Thọ tròn - Đường Kính 1m
Giá gốc: 8,500,000 đGiá bán: 6,800,000 đ
GIẢM 10%
Gạch thông gió Gốm chữ Thọ tròn cỡ đại - Đường Kính 1,2mGạch thông gió Gốm chữ Thọ tròn cỡ đại - Đường Kính 1,2m
Giá gốc: 16,000,000 đGiá bán: 14,400,000 đ
GIẢM 20%
Gạch Chữ Thập - Đỏ gốm - TYC 311Gạch Chữ Thập - Đỏ gốm - TYC 311
Giá gốc: 80,000 đGiá bán: 64,000 đ
GIẢM 21%
Gạch Hoa Thị - Đỏ gốm - TYC 310Gạch Hoa Thị - Đỏ gốm - TYC 310
Giá gốc: 490,000 đGiá bán: 450,000 đ
GIẢM 25%
Gạch Lan Can Hoa - Đỏ gốm - TYC 309Gạch Lan Can Hoa - Đỏ gốm - TYC 309
Giá gốc: 125,000 đGiá bán: 93,750 đ
GIẢM 20%
Gạch Lan Can CN - Đỏ gốm - TYC 308Gạch Lan Can CN - Đỏ gốm - TYC 308
Giá gốc: 59,000 đGiá bán: 47,200 đ
GIẢM 20%
Gạch Chữ Nhật - Đỏ gốm - TYC 307Gạch Chữ Nhật - Đỏ gốm - TYC 307
Giá gốc: 55,000 đGiá bán: 44,000 đ
GIẢM 28%
Gạch Tròn Chữ Thọ - Đỏ gốm - TYC 306- 40Gạch Tròn Chữ Thọ - Đỏ gốm - TYC 306- 40
Giá gốc: 420,000 đGiá bán: 370,000 đ
GIẢM 20%
Gạch Hoa Cúc - Đỏ gốm 30Cm - TYC 303Gạch Hoa Cúc - Đỏ gốm 30Cm - TYC 303
Giá gốc: 80,000 đGiá bán: 64,000 đ
GIẢM 26%
Gạch Chữ Thọ - Đỏ gốm - TYC 302- 40Gạch Chữ Thọ - Đỏ gốm - TYC 302- 40
Giá gốc: 230,000 đGiá bán: 180,000 đ
GIẢM 25%
Gạch Hoa Roi TYC 301Gạch Hoa Roi TYC 301
Giá gốc: 38,000 đGiá bán: 32,000 đ
GIẢM 20%
Gạch Hoa Roi 40 TT - Xanh ngọc - THC 320-40TTGạch Hoa Roi 40 TT - Xanh ngọc - THC 320-40TT
Giá gốc: 270,000 đGiá bán: 225,000 đ
GIẢM 30%
Gạch Tròn Rồng Phượng - Xanh đồng - THC 310Gạch Tròn Rồng Phượng - Xanh đồng - THC 310
Giá gốc: 2,300,000 đGiá bán: 2,000,000 đ
GIẢM 25%
Gạch Vuông Rồng Phượng - Nâu khôXanh đồng - THC 309Gạch Vuông Rồng Phượng - Nâu khôXanh đồng - THC 309
Giá gốc: 650,000 đGiá bán: 600,000 đ
GIẢM 32%
Gạch Tròn Chữ Thọ - Nâu da lươnXanh đồng - THC 308Gạch Tròn Chữ Thọ - Nâu da lươnXanh đồng - THC 308
Giá gốc: 1,700,000 đGiá bán: 1,500,000 đ
GIẢM 29%
Gạch Hoa Cổ - Nâu đenXanh đồng - THC 307- 50Gạch Hoa Cổ - Nâu đenXanh đồng - THC 307- 50
Giá gốc: 175,000 đGiá bán: 130,000 đ
GIẢM 27%
Gạch Hoa Cúc 30 - Xanh đồng - THC 306Gạch Hoa Cúc 30 - Xanh đồng - THC 306
Giá gốc: 125,000 đGiá bán: 90,000 đ
GIẢM 35%
Gạch Chữ Thọ - Đỏ gốm - TYC 302- 30Gạch Chữ Thọ - Đỏ gốm - TYC 302- 30
Giá gốc: 70,000 đGiá bán: 45,000 đ
GIẢM 10%
Gạch Hoa Roi 40 - Nâu da lươn - THC 302Gạch Hoa Roi 40 - Nâu da lươn - THC 302
Giá gốc: 260,000 đGiá bán: 234,000 đ
GIẢM 31%
Gạch Hoa Roi 30 TT - Xanh ngọc - THC 301-30TTGạch Hoa Roi 30 TT - Xanh ngọc - THC 301-30TT
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 90,000 đ
GIẢM 23%
Gạch Hoa Roi 20 - Đỏ vàng - THC 301-20Gạch Hoa Roi 20 - Đỏ vàng - THC 301-20
Giá gốc: 35,000 đGiá bán: 22,500 đ
GIẢM 25%
Gạch Hoa Roi 30 - Nâu da lươnXanh đồng - THC 301Gạch Hoa Roi 30 - Nâu da lươnXanh đồng - THC 301
Giá gốc: 120,000 đGiá bán: 90,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận