035.843.9999
BỘ ĐỒ ĂN - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 10%
Bộ Bát Đĩa Sứ Trắng Vàng Kim Bát Tràng 29 mónBộ Bát Đĩa Sứ Trắng Vàng Kim Bát Tràng 29 món
Giá gốc: 3,030,000 đGiá bán: 2,730,000 đ
GIẢM 20%
Bộ bát đĩa Bát Tràng men kem sen xanh lơ 13 mónBộ bát đĩa Bát Tràng men kem sen xanh lơ 13 món
Giá gốc: 1,390,000 đGiá bán: 1,112,000 đ
GIẢM 10%
Bộ bát đĩa sứ Bát Tràng men trắng 37 mónBộ bát đĩa sứ Bát Tràng men trắng 37 món
Giá gốc: 2,350,000 đGiá bán: 2,110,000 đ
GIẢM 15%
Bộ bát đĩa hoa cúc dây vẽ tay 19 mónBộ bát đĩa hoa cúc dây vẽ tay 19 món
Giá gốc: 1,950,000 đGiá bán: 1,657,000 đ
GIẢM 10%
Bộ bát đĩa Bát Tràng men lam ngọc vẽ hoa Anh Đào 24 sản phẩmBộ bát đĩa Bát Tràng men lam ngọc vẽ hoa Anh Đào 24 sản phẩm
Giá gốc: 2,450,000 đGiá bán: 2,205,000 đ
GIẢM 10%
Bộ bát đĩa hoa mặt trời vẽ hoa phù dung 33 mónBộ bát đĩa hoa mặt trời vẽ hoa phù dung 33 món
Giá gốc: 4,200,000 đGiá bán: 3,780,000 đ
GIẢM 14%
Bộ bát đĩa Bát Tràng vẽ hoa phù dung 27 mónBộ bát đĩa Bát Tràng vẽ hoa phù dung 27 món
Giá gốc: 2,680,000 đGiá bán: 2,304,000 đ
GIẢM 10%
Bộ bát đĩa Bát Tràng vẽ hoa mai xanh 29 mónBộ bát đĩa Bát Tràng vẽ hoa mai xanh 29 món
Giá gốc: 2,950,000 đGiá bán: 2,655,000 đ
GIẢM 10%
Bộ bát đĩa Bát Tràng vẽ hoa mai nền xanh 23 mónBộ bát đĩa Bát Tràng vẽ hoa mai nền xanh 23 món
Giá gốc: 2,850,000 đGiá bán: 2,565,000 đ
GIẢM 14%
1/1 Bộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ sen hồng 22 món1/1 Bộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ sen hồng 22 món
Giá gốc: 1,950,000 đGiá bán: 1,677,000 đ
GIẢM 10%
Bộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ sen hồng 32 mónBộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ sen hồng 32 món
Giá gốc: 2,950,000 đGiá bán: 2,655,000 đ
GIẢM 15%
Bộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ sen lam 37 mónBộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ sen lam 37 món
Giá gốc: 3,250,000 đGiá bán: 2,762,000 đ
GIẢM 10%
Bộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào xanh 45 mónBộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào xanh 45 món
Giá gốc: 4,250,000 đGiá bán: 3,825,000 đ
GIẢM 20%
Bộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ sen lam 15 mónBộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ sen lam 15 món
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,200,000 đ
GIẢM 15%
Bộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào xanh 20 mónBộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào xanh 20 món
Giá gốc: 1,790,000 đGiá bán: 1,521,000 đ
GIẢM 20%
Bộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào xanh 25 mónBộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào xanh 25 món
Giá gốc: 1,690,000 đGiá bán: 1,352,000 đ
GIẢM 20%
Bộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào xanh 14 mónBộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào xanh 14 món
Giá gốc: 1,150,000 đGiá bán: 920,000 đ
GIẢM 20%
Bộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào xanh 19 mónBộ bát đĩa Bát Tràng men kem vẽ hoa Đào xanh 19 món
Giá gốc: 1,450,000 đGiá bán: 1,160,000 đ
GIẢM 15%
Bộ bát đĩa Bát Tràng men kem đào hồng 13 mónBộ bát đĩa Bát Tràng men kem đào hồng 13 món
Giá gốc: 1,350,000 đGiá bán: 1,080,000 đ
GIẢM 20%
Bộ bát đĩa Bát Tràng vẽ nhụy sen 19 mónBộ bát đĩa Bát Tràng vẽ nhụy sen 19 món
Giá gốc: 1,550,000 đGiá bán: 1,240,000 đ
GIẢM 12%
Bộ bát đĩa Bát Tràng vẽ nhụy sen 29 mónBộ bát đĩa Bát Tràng vẽ nhụy sen 29 món
Giá gốc: 2,850,000 đGiá bán: 2,508,000 đ
GIẢM 12%
Bộ bát đĩa Bát Tràng vẽ nhụy sen 22 mónBộ bát đĩa Bát Tràng vẽ nhụy sen 22 món
Giá gốc: 1,950,000 đGiá bán: 1,716,000 đ
GIẢM 15%
Bộ bát đĩa Bát Tràng vẽ nhụy sen 15 mónBộ bát đĩa Bát Tràng vẽ nhụy sen 15 món
Giá gốc: 1,350,000 đGiá bán: 1,147,000 đ
GIẢM 15%
Bộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp men mát vẽ Sen TrắngBộ bát đĩa Bát Tràng cao cấp men mát vẽ Sen Trắng
Giá gốc: 2,800,000 đGiá bán: 2,380,000 đ
GIẢM 0%
Bộ đồ ăn vẽ hoa cao cấp 5Bộ đồ ăn vẽ hoa cao cấp 5
Vui lòng liên hệ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận