035.843.9999
TƯỢNG DANH NHÂN - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 24%
Tượng long quy trấn trạch hưng giaTượng long quy trấn trạch hưng gia
Giá gốc: 1,399,000 đGiá bán: 1,190,000 đ
GIẢM 23%
Tượng Quan Công mặt hồng - Men Rạn - Cao 90cmTượng Quan Công mặt hồng - Men Rạn - Cao 90cm
Giá gốc: 5,299,000 đGiá bán: 5,000,000 đ
GIẢM 23%
Tượng Khổng Minh - men rạn - cao 80cmTượng Khổng Minh - men rạn - cao 80cm
Giá gốc: 3,399,000 đGiá bán: 3,000,000 đ
GIẢM 23%
Tượng Khổng Minh - men rạn - cao 60cmTượng Khổng Minh - men rạn - cao 60cm
Giá gốc: 1,632,900 đGiá bán: 1,600,000 đ
GIẢM 23%
Tượng Quan Công mặt hồng - Men Rạn - Cao 60cmTượng Quan Công mặt hồng - Men Rạn - Cao 60cm
Giá gốc: 1,632,900 đGiá bán: 1,600,000 đ
GIẢM 22%
Tượng Khổng Minh - men rạn - cao 90cmTượng Khổng Minh - men rạn - cao 90cm
Giá gốc: 5,690,000 đGiá bán: 4,200,000 đ
GIẢM 25%
Tượng gốm sứ Bát Tràng Lã Vọng Câu Cá cao 46 cmTượng gốm sứ Bát Tràng Lã Vọng Câu Cá cao 46 cm
Giá gốc: 2,599,000 đGiá bán: 1,899,000 đ
GIẢM 35%
Tượng gốm sứ Bát TràngThần Trà cao 55 cmTượng gốm sứ Bát TràngThần Trà cao 55 cm
Giá gốc: 3,299,000 đGiá bán: 2,599,000 đ
GIẢM 23%
Tượng gốm sứ Bát Tràng Ông Thọ cao 38cmTượng gốm sứ Bát Tràng Ông Thọ cao 38cm
Giá gốc: 1,299,000 đGiá bán: 699,000 đ
GIẢM 25%
Bộ sứ Bát Tràng Phúc Lộc Thọ cao 35cmBộ sứ Bát Tràng Phúc Lộc Thọ cao 35cm
Giá gốc: 2,599,000 đGiá bán: 1,499,000 đ
GIẢM 25%
Bộ sứ Bát Tràng tượng Phúc Lộc Thọ cao 30 cmBộ sứ Bát Tràng tượng Phúc Lộc Thọ cao 30 cm
Giá gốc: 2,299,000 đGiá bán: 1,399,000 đ
GIẢM 33%
Tượng gốm Khổng Minh men rạn cổ Bát Tràng cao 80cmTượng gốm Khổng Minh men rạn cổ Bát Tràng cao 80cm
Giá gốc: 3,599,000 đGiá bán: 2,759,000 đ
GIẢM 41%
Tượng Phúc - Lộc - Thọ men rạn cổ cao 35cmTượng Phúc - Lộc - Thọ men rạn cổ cao 35cm
Giá gốc: 1,119,000 đGiá bán: 859,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận