035.843.9999
ẤM CHÉN UỐNG TRÀ - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 15%
Bộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến phẩy dáng chuông đầy đủ phụ kiệnBộ ấm chén Bát Tràng men hỏa biến phẩy dáng chuông đầy đủ phụ kiện
Giá gốc: 2,190,000 đGiá bán: 1,861,000 đ
GIẢM 10%
Bộ ấm chén Bát Tràng men nâu khắc hoa sen bọc đồngBộ ấm chén Bát Tràng men nâu khắc hoa sen bọc đồng
Giá gốc: 1,890,000 đGiá bán: 1,701,000 đ
GIẢM 10%
Ấm chén Bát Tràng men hỏa biến hổ phách 18 mónẤm chén Bát Tràng men hỏa biến hổ phách 18 món
Giá gốc: 1,659,000 đGiá bán: 1,493,000 đ
GIẢM 10%
Bộ ấm chén men hỏa biến trống thanh điểu 350MLBộ ấm chén men hỏa biến trống thanh điểu 350ML
Giá gốc: 1,495,000 đGiá bán: 1,345,000 đ
GIẢM 10%
Bộ ấm chén men hỏa biến chuồn dáng vuông 500MLBộ ấm chén men hỏa biến chuồn dáng vuông 500ML
Giá gốc: 1,670,000 đGiá bán: 1,503,000 đ
GIẢM 10%
Ấm chén Bát Tràng men nâu Phúc Lộc Thọ dáng chóp đầy đủ phụ kiệnẤm chén Bát Tràng men nâu Phúc Lộc Thọ dáng chóp đầy đủ phụ kiện
Giá gốc: 1,350,000 đGiá bán: 1,215,000 đ
GIẢM 20%
Bộ ấm chén men hỏa biến sen gấm 350mlBộ ấm chén men hỏa biến sen gấm 350ml
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 600,000 đ
GIẢM 20%
Bộ ấm chén men hỏa biến sen xanh 350mlBộ ấm chén men hỏa biến sen xanh 350ml
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 600,000 đ
GIẢM 20%
1/1 Bộ ấm chén tử sa đỏ đắp nổi trúc lòng trắng 350ML1/1 Bộ ấm chén tử sa đỏ đắp nổi trúc lòng trắng 350ML
Giá gốc: 520,000 đGiá bán: 416,000 đ
GIẢM 20%
Bộ ấm chén tử sa đen đắp nổi trúc lòng xanh 350MLBộ ấm chén tử sa đen đắp nổi trúc lòng xanh 350ML
Giá gốc: 520,000 đGiá bán: 416,000 đ
GIẢM 20%
Bộ ấm chén tử sa Bát Tràng dáng tống đen đầy đủ phụ kiện 18 MónBộ ấm chén tử sa Bát Tràng dáng tống đen đầy đủ phụ kiện 18 Món
Giá gốc: 1,120,000 đGiá bán: 896,000 đ
GIẢM 15%
Bộ ấm chén tử sa Bát Tràng màu đen quai ngang 280MLBộ ấm chén tử sa Bát Tràng màu đen quai ngang 280ML
Giá gốc: 490,000 đGiá bán: 416,000 đ
GIẢM 15%
Bộ ấm chén men hỏa biến mật ong dáng quả hồng 14 MónBộ ấm chén men hỏa biến mật ong dáng quả hồng 14 Món
Giá gốc: 1,440,000 đGiá bán: 1,224,000 đ
GIẢM 15%
Bộ ấm chén men hỏa biến đồng đúc ghi hoa 500MLBộ ấm chén men hỏa biến đồng đúc ghi hoa 500ML
Giá gốc: 1,780,000 đGiá bán: 1,513,000 đ
GIẢM 10%
Bộ ấm chén men hỏa biến xanh ghi đúc lòng hoa dáng quả hồng 18 MónBộ ấm chén men hỏa biến xanh ghi đúc lòng hoa dáng quả hồng 18 Món
Giá gốc: 1,780,000 đGiá bán: 1,602,000 đ
GIẢM 15%
Bộ ấm chén men hỏa biến xanh ghi đúc lòng hoa dáng quả hồng 14 MónBộ ấm chén men hỏa biến xanh ghi đúc lòng hoa dáng quả hồng 14 Món
Giá gốc: 1,460,000 đGiá bán: 1,241,000 đ
GIẢM 15%
Ấm chén men xanh ngọc lục bảo vẽ Phúc Lộc Thọ 14 MónẤm chén men xanh ngọc lục bảo vẽ Phúc Lộc Thọ 14 Món
Giá gốc: 898,000 đGiá bán: 763,000 đ
GIẢM 10%
Bộ ấm trà Bát Tràng men xanh ngọc lục bảo vẽ vàng kim 18 MónBộ ấm trà Bát Tràng men xanh ngọc lục bảo vẽ vàng kim 18 Món
Giá gốc: 1,430,000 đGiá bán: 1,287,000 đ
GIẢM 15%
Bộ ấm chén men hỏa biến chuồn dáng Giang Tây 14 MónBộ ấm chén men hỏa biến chuồn dáng Giang Tây 14 Món
Giá gốc: 2,100,000 đGiá bán: 1,317,000 đ
GIẢM 10%
Bộ ấm chén men hỏa biến chuồn dáng Giang Tây đầy đủ phụ kiện 18 MónBộ ấm chén men hỏa biến chuồn dáng Giang Tây đầy đủ phụ kiện 18 Món
Giá gốc: 2,100,000 đGiá bán: 1,890,000 đ
GIẢM 10%
Tích bát tràng Khắc Nổi Hoa Phù Dung Bọc Đồng Đầy Đủ Phụ KiệnTích bát tràng Khắc Nổi Hoa Phù Dung Bọc Đồng Đầy Đủ Phụ Kiện
Giá gốc: 2,100,000 đGiá bán: 1,890,000 đ
GIẢM 10%
Bộ gốm tử sa bát tràng vai vuông men rêu bọc đồng, đầy đủ phụ kiệnBộ gốm tử sa bát tràng vai vuông men rêu bọc đồng, đầy đủ phụ kiện
Giá gốc: 2,100,000 đGiá bán: 1,900,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận