035.843.9999
LỌ-BÌNH HÚT TÀI LỘC - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 10%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Mã Đáo Thành Công bổ khung cao 33cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Mã Đáo Thành Công bổ khung cao 33cm
Giá gốc: 5,900,000 đGiá bán: 5,310,000 đ
GIẢM 15%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Chép Sen Phú Quý màu cao 33cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Chép Sen Phú Quý màu cao 33cm
Giá gốc: 5,900,000 đGiá bán: 5,015,000 đ
GIẢM 10%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Hoa Phú Quý cao 28cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Hoa Phú Quý cao 28cm
Giá gốc: 3,250,000 đGiá bán: 2,925,000 đ
GIẢM 10%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Mã Đáo Thành Công cao 28cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Mã Đáo Thành Công cao 28cm
Giá gốc: 3,250,000 đGiá bán: 2,925,000 đ
GIẢM 10%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Cá Chép Tài Lộc 28cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Cá Chép Tài Lộc 28cm
Giá gốc: 3,250,000 đGiá bán: 2,925,000 đ
GIẢM 10%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Mã Đáo Thành Công 28cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Mã Đáo Thành Công 28cm
Giá gốc: 3,250,000 đGiá bán: 2,925,000 đ
GIẢM 15%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Tiêu Kê Đại Cát cao 33cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Tiêu Kê Đại Cát cao 33cm
Giá gốc: 5,900,000 đGiá bán: 5,015,000 đ
GIẢM 15%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Chép Sen Phú Quý cao 33cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Chép Sen Phú Quý cao 33cm
Giá gốc: 5,900,000 đGiá bán: 5,015,000 đ
GIẢM 15%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Thuận Buồm Xuôi Gió cao 36cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Thuận Buồm Xuôi Gió cao 36cm
Giá gốc: 5,800,000 đGiá bán: 4,930,000 đ
GIẢM 15%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Vạn Sự Như Ý cao 36cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Vạn Sự Như Ý cao 36cm
Giá gốc: 5,800,000 đGiá bán: 4,930,000 đ
GIẢM 27
Lọ sơn mài dáng thuôn màu đỏ vẽ sen vLọ sơn mài dáng thuôn màu đỏ vẽ sen v
Giá gốc: 429,000 đGiá bán: 300,000 đ
GIẢM 25
Lọ sơn mài dáng xoắn vẽ senLọ sơn mài dáng xoắn vẽ sen
Giá gốc: 429,000 đGiá bán: 349,000 đ
GIẢM 28
Lọ sơn mài dáng thuôn vẽ senLọ sơn mài dáng thuôn vẽ sen
Giá gốc: 349,000 đGiá bán: 249,000 đ
GIẢM 30%
Bóng hút tài - hút lộc - vẽ cổ đồ bình an - cao 35cm rộng 30cmBóng hút tài - hút lộc - vẽ cổ đồ bình an - cao 35cm rộng 30cm
Giá gốc: 2,300,000 đGiá bán: 1,850,000 đ
GIẢM 30%
Bóng hút tài - hút lộc - khắc nổi ngũ bát lân - cao 30cm rộng 28cmBóng hút tài - hút lộc - khắc nổi ngũ bát lân - cao 30cm rộng 28cm
Giá gốc: 2,200,000 đGiá bán: 1,900,000 đ
GIẢM 33%
Bình hút tài lộc - khắc nổi kỳ lân - cao 38cm, rộng 35cmBình hút tài lộc - khắc nổi kỳ lân - cao 38cm, rộng 35cm
Giá gốc: 3,500,000 đGiá bán: 2,900,000 đ
GIẢM 30%
Bình hút tài lộc nền vàng vẽ sen dâyBình hút tài lộc nền vàng vẽ sen dây
Giá gốc: 2,800,000 đGiá bán: 2,250,000 đ
GIẢM 30%
Bình bút tài lộc liên hoa nền xanhBình bút tài lộc liên hoa nền xanh
Giá gốc: 3,300,000 đGiá bán: 2,850,000 đ
GIẢM 30%
Bóng hút tài - hút lộc - vẽ sen hạc - cao 35cm rộng 30cmBóng hút tài - hút lộc - vẽ sen hạc - cao 35cm rộng 30cm
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 30%
Bình thu tài hút lộc vẽ chim hoa - cao 35cmBình thu tài hút lộc vẽ chim hoa - cao 35cm
Giá gốc: 2,900,000 đGiá bán: 2,450,000 đ
GIẢM 30%
Bình hút tài lộc Cá Chép Vượt Vũ Môn - men rạn cổ - cao 40cmBình hút tài lộc Cá Chép Vượt Vũ Môn - men rạn cổ - cao 40cm
Giá gốc: 7,500,000 đGiá bán: 6,800,000 đ
GIẢM 30%
Bóng hút tài - hút lộc - vẽ hoa dây men rạn cao 32cm, rộng 30cmBóng hút tài - hút lộc - vẽ hoa dây men rạn cao 32cm, rộng 30cm
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 900,000 đ
GIẢM 35%
Tỏi sơn thủy- cao 64cm,rộng miệng 23cmTỏi sơn thủy- cao 64cm,rộng miệng 23cm
Giá gốc: 2,600,000 đGiá bán: 2,200,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận