035.843.9999
LỌ HOA-BÌNH HÚT TÀI LỘC - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 10%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Mã Đáo Thành Công bổ khung cao 33cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Mã Đáo Thành Công bổ khung cao 33cm
Giá gốc: 5,900,000 đGiá bán: 5,310,000 đ
GIẢM 15%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Chép Sen Phú Quý màu cao 33cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Chép Sen Phú Quý màu cao 33cm
Giá gốc: 5,900,000 đGiá bán: 5,015,000 đ
GIẢM 10%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Hoa Phú Quý cao 28cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Hoa Phú Quý cao 28cm
Giá gốc: 3,250,000 đGiá bán: 2,925,000 đ
GIẢM 10%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Mã Đáo Thành Công cao 28cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Mã Đáo Thành Công cao 28cm
Giá gốc: 3,250,000 đGiá bán: 2,925,000 đ
GIẢM 10%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Cá Chép Tài Lộc 28cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Cá Chép Tài Lộc 28cm
Giá gốc: 3,250,000 đGiá bán: 2,925,000 đ
GIẢM 10%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Mã Đáo Thành Công 28cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Mã Đáo Thành Công 28cm
Giá gốc: 3,250,000 đGiá bán: 2,925,000 đ
GIẢM 15%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Tiêu Kê Đại Cát cao 33cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Tiêu Kê Đại Cát cao 33cm
Giá gốc: 5,900,000 đGiá bán: 5,015,000 đ
GIẢM 15%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Chép Sen Phú Quý cao 33cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Chép Sen Phú Quý cao 33cm
Giá gốc: 5,900,000 đGiá bán: 5,015,000 đ
GIẢM 15%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Thuận Buồm Xuôi Gió cao 36cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Thuận Buồm Xuôi Gió cao 36cm
Giá gốc: 5,800,000 đGiá bán: 4,930,000 đ
GIẢM 15%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Vạn Sự Như Ý cao 36cmBình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Vạn Sự Như Ý cao 36cm
Giá gốc: 5,800,000 đGiá bán: 4,930,000 đ
GIẢM 15%
Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Diên Niên Hữu Dư cao 36Bình hút lộc sứ Bát Tràng vẽ vàng 24K Diên Niên Hữu Dư cao 36
Giá gốc: 6,500,000 đGiá bán: 5,525,000 đ
GIẢM 10%
Mai bình tích lộc Công Đào-Thuận Buồm vẽ vàng cao 56cmMai bình tích lộc Công Đào-Thuận Buồm vẽ vàng cao 56cm
Giá gốc: 9,500,000 đGiá bán: 8,550,000 đ
GIẢM 20%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến lá dừa cao 43cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến lá dừa cao 43cm
Giá gốc: 490,000 đGiá bán: 392,000 đ
GIẢM 20%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến bát giác cao 32cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến bát giác cao 32cm
Giá gốc: 410,000 đGiá bán: 328,000 đ
GIẢM 20%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến dáng lồng chim cao 31cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến dáng lồng chim cao 31cm
Giá gốc: 420,000 đGiá bán: 336,000 đ
GIẢM 20%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến dáng đèn lồng cao 31cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến dáng đèn lồng cao 31cm
Giá gốc: 490,000 đGiá bán: 392,000 đ
GIẢM 20%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh đại dương dáng trụ cao 32cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh đại dương dáng trụ cao 32cm
Giá gốc: 610,000 đGiá bán: 488,000 đ
GIẢM 20%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh dương dáng trụ vuông cao 22cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh dương dáng trụ vuông cao 22cm
Giá gốc: 520,000 đGiá bán: 416,000 đ
GIẢM 15%
Combo 2 lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh rêu dáng trụ vuông cao 32cmCombo 2 lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh rêu dáng trụ vuông cao 32cm
Giá gốc: 850,000 đGiá bán: 722,000 đ
GIẢM 15%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh biển dáng phích cao 36cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh biển dáng phích cao 36cm
Giá gốc: 590,000 đGiá bán: 490,000 đ
GIẢM 15%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh lục dáng bàn tay phật 35cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh lục dáng bàn tay phật 35cm
Giá gốc: 600,000 đGiá bán: 510,000 đ
GIẢM 10%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh rêu dáng dáng phích cao 40cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh rêu dáng dáng phích cao 40cm
Giá gốc: 1,150,000 đGiá bán: 1,035,000 đ
GIẢM 15%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh rêu dáng giỏ cua khía cao 30cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh rêu dáng giỏ cua khía cao 30cm
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 765,000 đ
GIẢM 15%
Lọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh biển dáng giỏ cua khía cao 30cmLọ hoa Bát Tràng men hỏa biến xanh biển dáng giỏ cua khía cao 30cm
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 765,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận