035.843.9999
VÒ RƯỢU-CHUM-CHĨNH-HŨ GẠO - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 15%
Chum sành ngâm rượu Trống Đồng Đông Sơn Âu Lạc 100 lítChum sành ngâm rượu Trống Đồng Đông Sơn Âu Lạc 100 lít
Giá gốc: 6,000,000 đGiá bán: 5,100,000 đ
GIẢM 15%
Chum sành ngâm rượu Trống Đồng Đông Sơn Âu Lạc 50 lítChum sành ngâm rượu Trống Đồng Đông Sơn Âu Lạc 50 lít
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,550,000 đ
GIẢM 20%
Chum sành ngâm rượu Hoa Văn Cổ Văn Lang Âu Lạc 6 lítChum sành ngâm rượu Hoa Văn Cổ Văn Lang Âu Lạc 6 lít
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 640,000 đ
GIẢM 15%
Hũ sành đựng gạo tài lộc Bát Tràng 8 kg - Chĩnh Gạo Tài LộcHũ sành đựng gạo tài lộc Bát Tràng 8 kg - Chĩnh Gạo Tài Lộc
Giá gốc: 600,000 đGiá bán: 510,000 đ
GIẢM 15%
Hũ sành đựng gạo tài lộc Bát Tràng 10 kg - Chĩnh Gạo Tài LộcHũ sành đựng gạo tài lộc Bát Tràng 10 kg - Chĩnh Gạo Tài Lộc
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 595,000 đ
GIẢM 15%
Hũ sành đựng gạo tài lộc Bát Tràng 15 kg - Chĩnh Gạo Tài LộcHũ sành đựng gạo tài lộc Bát Tràng 15 kg - Chĩnh Gạo Tài Lộc
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 680,000 đ
GIẢM 15%
Hũ sành đựng gạo tài lộc Bát Tràng 20 kg - Chĩnh Gạo Tài LộcHũ sành đựng gạo tài lộc Bát Tràng 20 kg - Chĩnh Gạo Tài Lộc
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 765,000 đ
GIẢM 15%
Hũ sành đựng gạo tài lộc Bát Tràng 30 kg - Chĩnh Gạo Tài LộcHũ sành đựng gạo tài lộc Bát Tràng 30 kg - Chĩnh Gạo Tài Lộc
Giá gốc: 1,050,000 đGiá bán: 892,000 đ
GIẢM 15%
Hũ sứ đựng gạo tài lộc Bát Tràng vẽ hoa đào 30 kgHũ sứ đựng gạo tài lộc Bát Tràng vẽ hoa đào 30 kg
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 765,000 đ
GIẢM 15%
Hũ sứ đựng gạo tài lộc Bát Tràng vẽ hoa đào 20 kgHũ sứ đựng gạo tài lộc Bát Tràng vẽ hoa đào 20 kg
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 595,000 đ
GIẢM 15%
Hũ sứ đựng gạo tài lộc Bát Tràng vẽ hoa đào 25 kgHũ sứ đựng gạo tài lộc Bát Tràng vẽ hoa đào 25 kg
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 680,000 đ
GIẢM 20%
Hũ sành đựng gạo Bát Tràng Đông Sơn Âu Lạc 20LHũ sành đựng gạo Bát Tràng Đông Sơn Âu Lạc 20L
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 640,000 đ
GIẢM 20%
Hũ sành đựng gạo Bát Tràng Đông Sơn Âu Lạc 30LHũ sành đựng gạo Bát Tràng Đông Sơn Âu Lạc 30L
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 960,000 đ
GIẢM 20%
Hũ sành đựng gạo Bát Tràng Đông Sơn Âu Lạc 40LHũ sành đựng gạo Bát Tràng Đông Sơn Âu Lạc 40L
Giá gốc: 1,600,000 đGiá bán: 1,280,000 đ
GIẢM 15%
Chum sành Tài Lộc Bát Tràng 60LChum sành Tài Lộc Bát Tràng 60L
Giá gốc: 2,100,000 đGiá bán: 1,785,000 đ
GIẢM 10%
Chum sành Tài Lộc Bát Tràng 100LChum sành Tài Lộc Bát Tràng 100L
Giá gốc: 2,950,000 đGiá bán: 2,655,000 đ
GIẢM 15%
Chum sành Tài Lộc Bát Tràng 20LChum sành Tài Lộc Bát Tràng 20L
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 595,000 đ
GIẢM 15%
Chum sành Tài Lộc Bát Tràng 15LChum sành Tài Lộc Bát Tràng 15L
Giá gốc: 525,000 đGiá bán: 446,000 đ
GIẢM 15%
Chum sành Tài Lộc Bát Tràng 30LChum sành Tài Lộc Bát Tràng 30L
Giá gốc: 1,050,000 đGiá bán: 892,000 đ
GIẢM 15%
Chum sành Tài Lộc Bát Tràng 50LChum sành Tài Lộc Bát Tràng 50L
Giá gốc: 1,350,000 đGiá bán: 1,147,000 đ
GIẢM 20%
CHĨNH NGÂM RƯỢU - CHĨNH ĐỰNG GẠO - TÀI LỘC BÁT TRÀNG 10LCHĨNH NGÂM RƯỢU - CHĨNH ĐỰNG GẠO - TÀI LỘC BÁT TRÀNG 10L
Giá gốc: 675,000 đGiá bán: 540,000 đ
GIẢM 20%
CHĨNH NGÂM RƯỢU - CHĨNH ĐỰNG GẠO - TÀI LỘC BÁT TRÀNG 20LCHĨNH NGÂM RƯỢU - CHĨNH ĐỰNG GẠO - TÀI LỘC BÁT TRÀNG 20L
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 720,000 đ
GIẢM 20%
CHĨNH NGÂM RƯỢU - CHĨNH ĐỰNG GẠO - TÀI LỘC BÁT TRÀNG 25LCHĨNH NGÂM RƯỢU - CHĨNH ĐỰNG GẠO - TÀI LỘC BÁT TRÀNG 25L
Giá gốc: 1,150,000 đGiá bán: 920,000 đ
GIẢM 10%
Chum sành ngâm rượu Trống Đồng Đông Sơn Âu Lạc 30 lítChum sành ngâm rượu Trống Đồng Đông Sơn Âu Lạc 30 lít
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,620,000 đ
GIẢM 10%
Chum sứ Bát Tràng vẽ đám cưới chuột 50 lítChum sứ Bát Tràng vẽ đám cưới chuột 50 lít
Giá gốc: 2,100,000 đGiá bán: 1,890,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận