035.843.9999
THỐNG-CHÓE - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 30%
Chóe sơn thủy tùng lộc12 lítChóe sơn thủy tùng lộc12 lít
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,600,000 đ
GIẢM 35%
Chóe sơn thủy 12 lít tùng hạcChóe sơn thủy 12 lít tùng hạc
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,600,000 đ
GIẢM 35%
Chóe chim công mẫu đơn -12 lít,cao 48cm, rộng 25cmChóe chim công mẫu đơn -12 lít,cao 48cm, rộng 25cm
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,600,000 đ
GIẢM 35%
Chóe chim trĩ phù dung -12 lítChóe chim trĩ phù dung -12 lít
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,600,000 đ
GIẢM 35%
Chóe sen cá 12lítChóe sen cá 12lít
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,600,000 đ
GIẢM 35%
Chóe tứ cảnh 12lítChóe tứ cảnh 12lít
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,600,000 đ
GIẢM 35%
Chóe bát tiên quá hải 12lítChóe bát tiên quá hải 12lít
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,600,000 đ
GIẢM 35%
Chóe bát tiên quá hải 16lít -cao 51cm, rộng27cmChóe bát tiên quá hải 16lít -cao 51cm, rộng27cm
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,400,000 đ
GIẢM 35%
Chóe bát tiên quá hải 31lít -cao 65cm, rộng30cmChóe bát tiên quá hải 31lít -cao 65cm, rộng30cm
Giá gốc: 5,500,000 đGiá bán: 5,000,000 đ
GIẢM 35%
Chóe vẽ phúc lộc thọ - men lam cổ - 20 lítChóe vẽ phúc lộc thọ - men lam cổ - 20 lít
Giá gốc: 5,200,000 đGiá bán: 4,500,000 đ
GIẢM 30%
chóe cổ - vẽ rồng - cao 30cmchóe cổ - vẽ rồng - cao 30cm
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,000,000 đ
GIẢM 32%
Chóe vẽ sen hạc - men lam cổ - 15 lítChóe vẽ sen hạc - men lam cổ - 15 lít
Giá gốc: 3,000,000 đGiá bán: 2,400,000 đ
GIẢM 35%
Chóe rồng chầu nguyệt16 lítChóe rồng chầu nguyệt16 lít
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 2,600,000 đ
GIẢM 35%
Tiểu lộc bình - Cảnh chim trĩ, hoa phù dung - Cao 62cmTiểu lộc bình - Cảnh chim trĩ, hoa phù dung - Cao 62cm
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 1,600,000 đ
GIẢM 35%
Chóe vẽ rồng tiến lộc - men lam cổ - 40 lítChóe vẽ rồng tiến lộc - men lam cổ - 40 lít
Giá gốc: 11,750,000 đGiá bán: 9,000,000 đ
GIẢM 32%
Chóe đại đắp nổi tứ cảnhChóe đại đắp nổi tứ cảnh
Giá gốc: 12,500,000 đGiá bán: 11,000,000 đ
GIẢM 35%
Chóe chim trĩ phù dung -6 lítChóe chim trĩ phù dung -6 lít
Giá gốc: 1,200,000 đGiá bán: 1,000,000 đ
GIẢM 38%
Chóe cổ vẽ lý ngư vọng nguyệt - Cao 45cmChóe cổ vẽ lý ngư vọng nguyệt - Cao 45cm
Giá gốc: 2,800,000 đGiá bán: 2,500,000 đ
GIẢM 30%
Chóe cổ vẽ lý ngư vọng nguyệt - Cao 30cmChóe cổ vẽ lý ngư vọng nguyệt - Cao 30cm
Giá gốc: 1,500,000 đGiá bán: 1,000,000 đ
GIẢM 25%
Chóe men lam cổ vẽ hoa dây - cao 50cmChóe men lam cổ vẽ hoa dây - cao 50cm
Giá gốc: 4,800,000 đGiá bán: 4,000,000 đ
GIẢM 30%
Chóe cổ vẽ lý ngư vọng nguyệt - Cao 45cm - bọc đồngChóe cổ vẽ lý ngư vọng nguyệt - Cao 45cm - bọc đồng
Giá gốc: 3,800,000 đGiá bán: 3,200,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận