035.843.9999
ĐỒ TÂM LINH-THỜ CÚNG - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 10%
Bộ đồ thờ men xanh lam 37 món cho bàn thờ đại 2m17Bộ đồ thờ men xanh lam 37 món cho bàn thờ đại 2m17
Giá gốc: 9,000,000 đGiá bán: 8,100,000 đ
GIẢM 5%
Bộ đồ thờ Bát Tràng men ngọc 21 món vẽ vàng 24kBộ đồ thờ Bát Tràng men ngọc 21 món vẽ vàng 24k
Giá gốc: 36,000,000 đGiá bán: 34,200,000 đ
GIẢM 10%
Bộ đồ thờ Bát Tràng men rạn đắp nổi rồng 29 món cho ban thờ 1m75Bộ đồ thờ Bát Tràng men rạn đắp nổi rồng 29 món cho ban thờ 1m75
Giá gốc: 9,500,000 đGiá bán: 8,550,000 đ
GIẢM 5%
Bộ đồ thờ Bát Tràng men rạn đắp nổi rồng 30 món cho ban thờ 1m97Bộ đồ thờ Bát Tràng men rạn đắp nổi rồng 30 món cho ban thờ 1m97
Giá gốc: 12,000,000 đGiá bán: 11,400,000 đ
GIẢM 5%
Bộ đồ thờ Bát Tràng men rạn đắp nổi rồng 19 món ban thờ 1m53Bộ đồ thờ Bát Tràng men rạn đắp nổi rồng 19 món ban thờ 1m53
Giá gốc: 6,000,000 đGiá bán: 5,700,000 đ
GIẢM 10%
Bộ đồ thờ Bát Tràng men rạn đắp nổi rồng 10 món cho ban thờ 1m27Bộ đồ thờ Bát Tràng men rạn đắp nổi rồng 10 món cho ban thờ 1m27
Giá gốc: 3,500,000 đGiá bán: 3,150,000 đ
GIẢM 5%
Bộ đồ thờ Bát Tràng men rạn đắp nổi hoa sen 23 món cho ban 1m07,1m27Bộ đồ thờ Bát Tràng men rạn đắp nổi hoa sen 23 món cho ban 1m07,1m27
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 4,275,000 đ
GIẢM 15%
Bộ đồ thờ men rạn 11 món cho ban thờ thần tài 56cmBộ đồ thờ men rạn 11 món cho ban thờ thần tài 56cm
Giá gốc: 3,350,000 đGiá bán: 2,850,000 đ
GIẢM 10%
Bộ đồ thờ Bát Tràng ngũ sự men rạn đắp nổi rồng 38 món cho ban thờ 2m17Bộ đồ thờ Bát Tràng ngũ sự men rạn đắp nổi rồng 38 món cho ban thờ 2m17
Giá gốc: 31,000,000 đGiá bán: 27,900,000 đ
GIẢM 10%
Bộ đồ thờ Bát Tràng men rạn đắp nổi rồng ban thờ đại 2m17Bộ đồ thờ Bát Tràng men rạn đắp nổi rồng ban thờ đại 2m17
Giá gốc: 29,000,000 đGiá bán: 26,100,000 đ
GIẢM 30%
Bát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 22cmBát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 22cm
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 3,800,000 đ
GIẢM 30%
Bát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 25cmBát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 25cm
Giá gốc: 5,200,000 đGiá bán: 4,600,000 đ
GIẢM 30%
Bát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 28cmBát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 28cm
Giá gốc: 6,200,000 đGiá bán: 5,000,000 đ
GIẢM 30%
Bát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 35cmBát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 35cm
Giá gốc: 7,500,000 đGiá bán: 6,200,000 đ
GIẢM 30%
Bát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 40cmBát hương - liền chân - Rồng nổi - men rạn cổ - ∅ 40cm
Giá gốc: 9,200,000 đGiá bán: 8,000,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 40cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 40cm
Giá gốc: 7,200,000 đGiá bán: 6,500,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 30cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 30cm
Giá gốc: 4,000,000 đGiá bán: 3,500,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 35 - cao 32 cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 35 - cao 32 cm
Giá gốc: 5,000,000 đGiá bán: 4,800,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 27cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 27cm
Giá gốc: 2,000,000 đGiá bán: 1,800,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 25Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 25
Giá gốc: 1,300,000 đGiá bán: 1,190,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 12 - cao 10 cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 12 - cao 10 cm
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 400,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 22Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 22
Giá gốc: 1,100,000 đGiá bán: 980,000 đ
GIẢM 25%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 14cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 14cm
Giá gốc: 670,000 đGiá bán: 500,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 50cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 50cm
Giá gốc: 12,850,000 đGiá bán: 10,000,000 đ
GIẢM 20%
Bát hương Sen - men rạn cổ - đường kính 25 cmBát hương Sen - men rạn cổ - đường kính 25 cm
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,650,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận