035.843.9999
TIỂU LỘC BÌNH(DƯỚI 1,2M) - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 20%
Lọ Lộc Bình Tam Đa Phúc Lộc Thọ cao 60 vẽ vàng 24kLọ Lộc Bình Tam Đa Phúc Lộc Thọ cao 60 vẽ vàng 24k
Giá gốc: 6,500,000 đGiá bán: 5,200,000 đ
GIẢM 30%
Lộc bình đắp nổi tứ long - cao 50cmLộc bình đắp nổi tứ long - cao 50cm
Giá gốc: 4,500,000 đGiá bán: 3,950,000 đ
GIẢM 25%
Tiểu lộc bình vẽ Kỳ Lân Tống Tử cao 60cmTiểu lộc bình vẽ Kỳ Lân Tống Tử cao 60cm
Giá gốc: 19,200,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 25%
Lục bình đại- vẽ Long quấn Thủy- 52cmLục bình đại- vẽ Long quấn Thủy- 52cm
Giá gốc: 19,200,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 25%
Lục bình - vẽ Công Đào men lam - cao 52 cm, đường kính miệng 16cmLục bình - vẽ Công Đào men lam - cao 52 cm, đường kính miệng 16cm
Giá gốc: 19,200,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 27%
Lục bình - Lý ngư vọng nguyệt- men lam - cao 52 cm, đường kính miệng 18cmLục bình - Lý ngư vọng nguyệt- men lam - cao 52 cm, đường kính miệng 18cm
Giá gốc: 2,400,000 đGiá bán: 1,950,000 đ
GIẢM 27%
Lục bình - Tùng Hạc- men lam - cao 52 cm, đường kính miệng 16cmLục bình - Tùng Hạc- men lam - cao 52 cm, đường kính miệng 16cm
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 27%
Lục bình - chim Trĩ hoa Phù Dung - men lam - cao 52 cm, đường kính miệng 16cmLục bình - chim Trĩ hoa Phù Dung - men lam - cao 52 cm, đường kính miệng 16cm
Giá gốc: 1,800,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 35%
Lục bình - vẽ Công hoa múa - cao 60cmLục bình - vẽ Công hoa múa - cao 60cm
Giá gốc: 2,400,000 đGiá bán: 1,950,000 đ
GIẢM 31%
Lục bình - vẽ Ngũ Tiên - cao 52cmLục bình - vẽ Ngũ Tiên - cao 52cm
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 31%
Lục bình - vẽ Trúc lâm thất hiền - cao 52cmLục bình - vẽ Trúc lâm thất hiền - cao 52cm
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 31%
Lục bình - vẽ chim công hoa đào - cao 52cmLục bình - vẽ chim công hoa đào - cao 52cm
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 31%
Lục bình - phu thê viên mãn- men lam - cao 52 cm, miệng bình 16cmLục bình - phu thê viên mãn- men lam - cao 52 cm, miệng bình 16cm
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 31%
Tiểu Lục bình- vẽ Hoa phù dung - 52cmTiểu Lục bình- vẽ Hoa phù dung - 52cm
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 31%
Tiểu Lục bình- vẽ Tùng Hươu - 52cmTiểu Lục bình- vẽ Tùng Hươu - 52cm
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 31%
Tiểu Lục bình- vẽ cảnh Sơn Thủy - 52cmTiểu Lục bình- vẽ cảnh Sơn Thủy - 52cm
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 31%
Tiểu Lục bình- vẽ Bát Tiên - 52cmTiểu Lục bình- vẽ Bát Tiên - 52cm
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 39%
Lục bình - vẽ Công Đào men lam - cao 52 cm, đường kính miệng 18cmLục bình - vẽ Công Đào men lam - cao 52 cm, đường kính miệng 18cm
Giá gốc: 2,540,000 đGiá bán: 1,950,000 đ
GIẢM 30%
Lục bình- vẽ Ngư Ông Đắc Lợi- 52cmLục bình- vẽ Ngư Ông Đắc Lợi- 52cm
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 30%
Lục bình - vẽ Chim Công hoa phù dung - cao 52cmLục bình - vẽ Chim Công hoa phù dung - cao 52cm
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 25%
Lục bình - Tùng Hạc- men lam - cao 52 cm, đường kính miệng 18cmLục bình - Tùng Hạc- men lam - cao 52 cm, đường kính miệng 18cm
Giá gốc: 2,300,000 đGiá bán: 1,950,000 đ
GIẢM 35%
Lục bình - vẽ Tùng Hươu- men lam - cao 52 cm, đường kính miệng 18cmLục bình - vẽ Tùng Hươu- men lam - cao 52 cm, đường kính miệng 18cm
Giá gốc: 2,540,000 đGiá bán: 1,950,000 đ
GIẢM 30%
Lộc bình- Cá chép trông trăng - men lam- cao 52cmLộc bình- Cá chép trông trăng - men lam- cao 52cm
Giá gốc: 1,900,000 đGiá bán: 1,550,000 đ
GIẢM 30%
Lộc bình- vẽ cảnh Đào sen- men lam- cao 60cmLộc bình- vẽ cảnh Đào sen- men lam- cao 60cm
Giá gốc: 2,350,000 đGiá bán: 1,950,000 đ
GIẢM 30%
Tiểu Lục bình- vẽ Tùng Công- 52cmTiểu Lục bình- vẽ Tùng Công- 52cm
Giá gốc: 2,350,000 đGiá bán: 1,950,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận