035.843.9999
ẤM CHÉN UỐNG TRÀ - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 10%
Bộ ấm chén bát tràng Trống đai chỉ đỏBộ ấm chén bát tràng Trống đai chỉ đỏ
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 810,000 đ
GIẢM 10%
Bộ ấm chén bát tràng Trăng xanhBộ ấm chén bát tràng Trăng xanh
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 630,000 đ
GIẢM 15%
Bộ ấm chén bát tràng Nâu GanhBộ ấm chén bát tràng Nâu Ganh
Giá gốc: 680,000 đGiá bán: 578,000 đ
GIẢM 15%
Bộ ấm chén bát tràng Trăng vàngBộ ấm chén bát tràng Trăng vàng
Giá gốc: 800,000 đGiá bán: 680,000 đ
GIẢM 12%
Bộ ấm chén bát tràng gốm nâu đào nổiBộ ấm chén bát tràng gốm nâu đào nổi
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 399,000 đ
GIẢM 12%
Bộ ấm chén bát tràng gốm nâu đắp bướmBộ ấm chén bát tràng gốm nâu đắp bướm
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 399,000 đ
GIẢM 21%
Bộ ấm chén bát tràng gốm nâu đắp hoa lan chén lòng xanhBộ ấm chén bát tràng gốm nâu đắp hoa lan chén lòng xanh
Giá gốc: 500,000 đGiá bán: 420,000 đ
GIẢM 23%
Bộ ấm chén bát tràng gốm nâu khắc hoa cúc cổ kẻ chỉBộ ấm chén bát tràng gốm nâu khắc hoa cúc cổ kẻ chỉ
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 340,000 đ
GIẢM 22%
Bộ ấm chén bát tràng gốm nâu ba chânBộ ấm chén bát tràng gốm nâu ba chân
Giá gốc: 300,000 đGiá bán: 230,000 đ
GIẢM 22%
Bộ ấm chén bát tràng tích hoa mai trắng - men nâu - chỉ đỏBộ ấm chén bát tràng tích hoa mai trắng - men nâu - chỉ đỏ
Giá gốc: 900,000 đGiá bán: 850,000 đ
GIẢM 10%
Bộ ấm chen bát tràng Long Phượng ganh nâu dáng chóp, chén lòng xanhBộ ấm chen bát tràng Long Phượng ganh nâu dáng chóp, chén lòng xanh
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 630,000 đ
GIẢM 10%
Bộ ấm chén bát tràng ganh đỏ Long- Phượng, chén lòng xanhBộ ấm chén bát tràng ganh đỏ Long- Phượng, chén lòng xanh
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 630,000 đ
GIẢM 23%
Ấm chén bát tràng tử sa đắp trúc, đầy đủ phụ kiệnẤm chén bát tràng tử sa đắp trúc, đầy đủ phụ kiện
Giá gốc: 700,000 đGiá bán: 620,000 đ
GIẢM 15%
Ấm chén bát tràng tử sa đắp nổi hoa phù dung đỏ đenẤm chén bát tràng tử sa đắp nổi hoa phù dung đỏ đen
Giá gốc: 720,000 đGiá bán: 612,000 đ
GIẢM 22%
Bộ ấm chén bát tràng dáng bưởi cảnh lã vọng câu cáBộ ấm chén bát tràng dáng bưởi cảnh lã vọng câu cá
Giá gốc: 400,000 đGiá bán: 320,000 đ
GIẢM 22%
Bộ ấm chén bát tràng hạt to men xanh sóng biểnBộ ấm chén bát tràng hạt to men xanh sóng biển
Giá gốc: 820,000 đGiá bán: 799,000 đ
GIẢM 24%
Bộ ấm chén bát tràng men trắng vẽ senBộ ấm chén bát tràng men trắng vẽ sen
Giá gốc: 350,000 đGiá bán: 319,900 đ
GIẢM 23%
Bộ ấm chén bát tràng măng cụtBộ ấm chén bát tràng măng cụt
Giá gốc: 380,000 đGiá bán: 359,000 đ
GIẢM 23%
Bộ ấm chén hình con trâu vẽ đàoBộ ấm chén hình con trâu vẽ đào
Giá gốc: 460,000 đGiá bán: 439,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận