035.843.9999
BỘ ĐỒ THỜ GIA TIÊN - Gốm Sứ Bát Tràng
GIẢM 38%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 16cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 16cm
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 600,000 đ
GIẢM 32%
Kỷ 3 chén - Rồng đắp nổiKỷ 3 chén - Rồng đắp nổi
Giá gốc: 320,000 đGiá bán: 250,000 đ
GIẢM 28%
Ống hương Rồng nổi - men rạn cổ - cao 19 cm - đường kính 8 cmỐng hương Rồng nổi - men rạn cổ - cao 19 cm - đường kính 8 cm
Giá gốc: 420,000 đGiá bán: 360,000 đ
GIẢM 23%
Ống hương men lam cổ Bát Tràng cao 18cmỐng hương men lam cổ Bát Tràng cao 18cm
Giá gốc: 159,000 đGiá bán: 119,000 đ
GIẢM 27%
Nậm rượu mini Rồng nổi - men rạn cổ - cao 25 cmNậm rượu mini Rồng nổi - men rạn cổ - cao 25 cm
Giá gốc: 550,000 đGiá bán: 399,000 đ
GIẢM 21%
Kỷ 5 chén cuốn thư - men rạn nổiKỷ 5 chén cuốn thư - men rạn nổi
Giá gốc: 399,000 đGiá bán: 299,000 đ
GIẢM 21%
Bát thờ đắp nổi cuốn thư - men rạn cổBát thờ đắp nổi cuốn thư - men rạn cổ
Giá gốc: 75,000 đGiá bán: 60,000 đ
GIẢM 26%
Mâm bồng Rồng Phượng sứ Bát Tràng - men rạn cổ - đường kính 27 cmMâm bồng Rồng Phượng sứ Bát Tràng - men rạn cổ - đường kính 27 cm
Giá gốc: 999,000 đGiá bán: 749,000 đ
GIẢM 25%
Bát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 18 - cao 16 cmBát hương Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 18 - cao 16 cm
Giá gốc: 750,000 đGiá bán: 630,000 đ
GIẢM 37%
Bát hương sứ Bát Tràng đắp Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 22cmBát hương sứ Bát Tràng đắp Rồng nổi - men rạn cổ - đường kính 22cm
Giá gốc: 1,299,000 đGiá bán: 999,000 đ
GIẢM 36%
Đèn dầu thờ đắp nổi trúc đào - men rạn nổi - cao 27 cmĐèn dầu thờ đắp nổi trúc đào - men rạn nổi - cao 27 cm
Giá gốc: 450,000 đGiá bán: 380,000 đ
GIẢM 30%
Ống sứ Bát Tràng cắm hươngỐng sứ Bát Tràng cắm hương
Giá gốc: 589,000 đGiá bán: 339,000 đ
GIẢM 32%
Bát hương vẽ rồng - đường kính 25cmBát hương vẽ rồng - đường kính 25cm
Giá gốc: 2,299,000 đGiá bán: 1,469,000 đ
GIẢM 21%
Bát hương vẽ rồng - Gốm sứ Bát Tràng - đường kính 12cmBát hương vẽ rồng - Gốm sứ Bát Tràng - đường kính 12cm
Giá gốc: 689,000 đGiá bán: 449,000 đ
GIẢM 23%
Bát hương vẽ rồng - Gốm sứ Bát Tràng - đường kính 18cmBát hương vẽ rồng - Gốm sứ Bát Tràng - đường kính 18cm
Giá gốc: 989,000 đGiá bán: 669,000 đ
GIẢM 24%
Đèn dầu thờ - Gốm sứ Bát Tràng - men lam cổ - cao 38 cmĐèn dầu thờ - Gốm sứ Bát Tràng - men lam cổ - cao 38 cm
Giá gốc: 1,059,000 đGiá bán: 669,000 đ
GIẢM 22%
Bát nắp men cổ bọc đồng - Gốm sứ Bát Tràng - vẽ cổ đồBát nắp men cổ bọc đồng - Gốm sứ Bát Tràng - vẽ cổ đồ
Giá gốc: 599,000 đGiá bán: 359,000 đ
GIẢM 26%
Nậm rượu vẽ phượng bọc đồng - Gốm sứ Bát Tràng - 500 mlNậm rượu vẽ phượng bọc đồng - Gốm sứ Bát Tràng - 500 ml
Giá gốc: 599,000 đGiá bán: 379,000 đ
GIẢM 21%
Bát hương vẽ rồng - Gốm sứ Bát Tràng - men lam cổ - đường kính 28cmBát hương vẽ rồng - Gốm sứ Bát Tràng - men lam cổ - đường kính 28cm
Giá gốc: 2,599,000 đGiá bán: 2,089,000 đ
GIẢM 34%
Bát hương vẽ rồng - Gốm sứ Bát Tràng - đường kính 20cmBát hương vẽ rồng - Gốm sứ Bát Tràng - đường kính 20cm
Giá gốc: 1,299,000 đGiá bán: 899,000 đ
GIẢM 31%
Bát hương vẽ rồng - Gốm sứ Bát Tràng - đường kính 14cmBát hương vẽ rồng - Gốm sứ Bát Tràng - đường kính 14cm
Giá gốc: 899,000 đGiá bán: 539,000 đ

Thảo luận Facebook

Giúp chúng tôi đánh giá, thảo luận